Probrano po: Bauer, Ivan
Treća jugoslavenska umjetnička izložba saveza "Lade" Zagreb 1908
2
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
3
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
4