Probrano po: Bauer, Josip
Izložba Društva za umjetnost i umjetni obrt
1
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
2
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
3
Izložba Društva umjetnosti 1902.
Izložba Društva umjetnosti 1902.
4
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
5