Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
1
I izložba zagrebačkih umjetnika 1934
I izložba zagrebačkih umjetnika 1934
2
II izložba zagrebačkih umjetnika 1935
3
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
4