Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
1
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
2