Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
2
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
3
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
4
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
5