Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
1
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
2
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
3
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
4
Umeni narodu Jugoslavie
Umeni narodu Jugoslavie
5
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
6
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
7