Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
1
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
2
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
3
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
4