I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
1
Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
2