Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
3
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
4
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
9