Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
4
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
7
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
9