Probrano po: pergamena
Diploma magistra farmacije Maximiliana Teicha
Diploma magistra farmacije Maximiliana Teicha
1
Licenca Milanu Kovačeviću za vršenje liječničke i kirurške prakse u državi Pennsylvaniji
Licenca Milanu Kovačeviću za vršenje liječničke i kirurške prakse u državi Pennsylvaniji
2
Povelja dodijeljena Hrvoju Tartalji
Povelja dodijeljena Hrvoju Tartalji
3
Doktorska diploma Josipa Zlatarovića
Doktorska diploma Josipa Zlatarovića
4
Diploma doktora medicine Frana Gundruma
Diploma doktora medicine Frana Gundruma
5
Diploma doktora farmacije Eugena Spillera
Diploma doktora farmacije Eugena Spillera
6
Diploma magistra farmacije Eduarda Wormastinija
Diploma magistra farmacije Eduarda Wormastinija
7
Diploma Šandora Fibića
Diploma Šandora Fibića
8
Diploma liječnika Franza Schucklitscha
Diploma liječnika Franza Schucklitscha
9
Diploma liječnika Josefa Reichweina
Diploma liječnika Josefa Reichweina
10
Diploma doktora medicine Bele Fischera
Diploma doktora medicine Bele Fischera
11
Diploma magistra farmacije Rudolfa Loušina
Diploma magistra farmacije Rudolfa Loušina
12
Diploma liječnika i kirurga Mathiasa Perza
Diploma liječnika i kirurga Mathiasa Perza
13
Diploma doktora medicine Vladimira Katičića
Diploma doktora medicine Vladimira Katičića
14
Diploma doktora medicine Milana Kovačevića
Diploma doktora medicine Milana Kovačevića
15
Diploma magistra farmacije Konstantina Vouka
Diploma magistra farmacije Konstantina Vouka
16
Diploma magistra farmacije Thomasa Tretschtsika
Diploma magistra farmacije Thomasa Tretschtsika
17
Diploma doktora medicine Jakoba Cosminija
Diploma doktora medicine Jakoba Cosminija
18
Tirocinijska diploma Valentina Vouka
Tirocinijska diploma Valentina Vouka
19
Diploma doktora medicine Georga Stojanovića
Diploma doktora medicine Georga Stojanovića
20
Diploma magistra farmacije Andrije Mernyika
Diploma magistra farmacije Andrije Mernyika
21
Diploma doktora medicine Franje Wittauscha
Diploma doktora medicine Franje Wittauscha
22
Diploma doktora medicine Franje Henslera
Diploma doktora medicine Franje Henslera
23
Diploma magistra farmacije Franje Kubanyija ml.
Diploma magistra farmacije Franje Kubanyija ml.
24
Diploma magistra farmacije Franje Kubanyija st.
Diploma magistra farmacije Franje Kubanyija st.
25
Diploma magistra farmacije Pavla Panca ml.
Diploma magistra farmacije Pavla Panca ml.
26
Tirocinijska diploma Pavla Panca ml.
Tirocinijska diploma Pavla Panca ml.
27