Probrano po: Zagreb
Pravni položaj vjerovnika u postupku predstečajne nagodbe : [rasprava] : Modernizacija prava
Pravni položaj vjerovnika u postupku predstečajne nagodbe : [rasprava] : Modernizacija prava
1
[Rasprava] : Modernizacija prava
[Rasprava] : Modernizacija prava
2
Revizorski aspekti postupka predstečajne nagodbe : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Revizorski aspekti postupka predstečajne nagodbe : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
3
Ovlaštenja suda u okviru instituta predstečajne nagodbe : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Ovlaštenja suda u okviru instituta predstečajne nagodbe : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
4
O ustavnosti pravnog uređenja instituta predstečajne nagodbe : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
O ustavnosti pravnog uređenja instituta predstečajne nagodbe : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
5
Izmjene i dopune Stečajnog zakona iz 2012. motivirane institutom predstečajne nagodbe : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Izmjene i dopune Stečajnog zakona iz 2012. motivirane institutom predstečajne nagodbe : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
6
Otvaranje Okruglog stola : Modernizacija prava
Otvaranje Okruglog stola : Modernizacija prava
7
Hrvatsko insolvencijsko pravo : okrugli stol održan 14. studenoga 2013. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
8
Za godine 1949-1950. Knj. 57 : Ljetopis
9
Za godinu 1956. Knj. 63 : Ljetopis
10
Vrijeme i djelo Matije Antuna Reljkovića : Posebna izdanja / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Osijeku
11
Sinteza srednjovjekovne književnosti Bosne i Hercegovine : Herta Kuna: Srednjovjekovna bosanska književnost. Sarajevo, Forum Bosnae, 2008. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sinteza srednjovjekovne književnosti Bosne i Hercegovine : Herta Kuna: Srednjovjekovna bosanska književnost. Sarajevo, Forum Bosnae, 2008. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
12
Zbornik radova o Svetozaru Borojeviću : Feldmaršal Svetozar barun Borojević od Bojne (1856.-1920.), zbornik radova, ur. Marino Manin, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2011. : [prikaz] : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Zbornik radova o Svetozaru Borojeviću : Feldmaršal Svetozar barun Borojević od Bojne (1856.-1920.), zbornik radova, ur. Marino Manin, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2011. : [prikaz] : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
13
Prilog za poviest glasbe južnoslovenske : kulturno-historijska studija : RAD
Prilog za poviest glasbe južnoslovenske : kulturno-historijska studija : RAD
17
Karolinška zidna slika iz crkve Sv. Andrije na otoku kod Rovinja : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Karolinška zidna slika iz crkve Sv. Andrije na otoku kod Rovinja : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
19
God. 2(1954), Br. 5-6 : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
26
Sv. 3(1957) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
30