Probrano po: Zagreb
Knj. 1(1935) : RAD
1
O hrvatskom jedanaestercu
O hrvatskom jedanaestercu
2
Knj. 83(1940) : RAD
4
Kemijska analiza termalnih vrela u Hrvatskom Zagorju
Kemijska analiza termalnih vrela u Hrvatskom Zagorju
5
Dolina Kolubare.
Dolina Kolubare.
6
Arsoit sa Kravičkoga Kamena i latit sa Tumbe
Arsoit sa Kravičkoga Kamena i latit sa Tumbe
9
Platonova nauka o mjerenju
Platonova nauka o mjerenju
11
Knj. 82(1939) : RAD
12
Rekonstrukcija deformiteta septuma iz histoloških slika
Rekonstrukcija deformiteta septuma iz histoloških slika
13
O spojevima nikotina sa mravljom, octenom i propionskom kiselinom
O spojevima nikotina sa mravljom, octenom i propionskom kiselinom
14
Promjene krvne slike pod utjecajem gorkih sredstava
15
O kardinalnim tačkama života
O kardinalnim tačkama života
16
O tektonskom okviru trijasa u Komiškom zalivu
O tektonskom okviru trijasa u Komiškom zalivu
17
Ultrazvučni interferometar s promjenjivom frekvencijom
Ultrazvučni interferometar s promjenjivom frekvencijom
19
Fiziografija, kemijski sastav i geneza gabroidskog masiva Dren-Boula u Južnoj Srbiji
Fiziografija, kemijski sastav i geneza gabroidskog masiva Dren-Boula u Južnoj Srbiji
20
Knj. 81(1938) : RAD
21
O poredbenim relacijama
O poredbenim relacijama
22
O jednom prostoru skupova
O jednom prostoru skupova
23
Sanidinski dacit Zvečana i Sokolice i alunitska stijena od Boljetina (Majdana) kod Kosovske Mitrovice
Sanidinski dacit Zvečana i Sokolice i alunitska stijena od Boljetina (Majdana) kod Kosovske Mitrovice
24
Matematika u Platona i Aristotela
Matematika u Platona i Aristotela
26
Knj. 55(1913) : RAD
27
Unutrašnja sekrecija i rentgensko zračenje
Unutrašnja sekrecija i rentgensko zračenje
28
Dalji prinosi postanku fizioloških deformiteta nosnog septuma
Dalji prinosi postanku fizioloških deformiteta nosnog septuma
29
Mramorni oniks i aragonit iz okoline Tetova
Mramorni oniks i aragonit iz okoline Tetova
30