Probrano po: Zagreb
Sv. 55/1 (2017) / glavni urednik Nenad Vekarić
31
Kako su nastajale štafelajne slike? / Sagita Mirjam Sunara, Ivana Gržina ; [urednik Vladimir Marković]
Kako su nastajale štafelajne slike? / Sagita Mirjam Sunara, Ivana Gržina ; [urednik Vladimir Marković]
32
Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
33
Prevencija ateroskleroze : uloga prehrane : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 19. travnja 2016. u Zagrebu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
34
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
35
Sv. 59(2017) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
36
Prirodna baština i turizam : izlaganja i rasprave s okruglog stola održanog 28. listopada 2016. u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
37
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
38
Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (srednji Jadran-Podunavlje)
39
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
40
41
Istraživanja na modelima laboratorijskih životinja : stanje i perspektive u Hrvatskoj i na Sveučilištu u Rijeci : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog 6. listopada 2016. u Rijeci
42
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
43
Br. 171(2017) = god. 56 : Poredbeno pomorsko pravo
44
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
45
Sv. 21(2017) : RAD
46
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
47
Knj. 120 : za godinu 2016. : Ljetopis
48
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
49
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
50
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
51
Sv. 11 (2017) / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Slobodan Kaštela ; urednik, editor Vladimir Strugar]
52
Vol. 21 (2017) / editor in chief Vladimir Stipetić
53
Godina III., broj 5., siječanj-prosinac 2016. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina III., broj 5., siječanj-prosinac 2016. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
54
Godina IV., broj 6., siječanj-lipanj 2017. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina IV., broj 6., siječanj-lipanj 2017. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
55
God. 56(2017), knj. 89, br. 10-12 (listopad-prosinac) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
56
God. 56(2017), knj. 89, br. 7-9 (srpanj-rujan) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
57
God. 56(2017), knj. 89, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
58
God. 48(2017), br. 2 / glavna i odgovorna urednica Vjera Katalinić
59
God. 56(2017), knj. 89, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
60