Probrano po: Zagreb
Zračenje cijele dojke - paradigma radioterapije u liječenju karcinoma s očuvanjem dojke: mišljenje pristaša i argumenti protivnika
Zračenje cijele dojke - paradigma radioterapije u liječenju karcinoma s očuvanjem dojke: mišljenje pristaša i argumenti protivnika
31
O transversalnom Dopplerovu učinku
O transversalnom Dopplerovu učinku
35
Translacijska istraživanja u području radioterapije raka dojke
Translacijska istraživanja u području radioterapije raka dojke
39
Klinička vrijednost mišljenja drugog patologa o histološkoj dijagnozi raka dojke
Klinička vrijednost mišljenja drugog patologa o histološkoj dijagnozi raka dojke
40
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
41
Mamografska analiza kalcifikacija
Mamografska analiza kalcifikacija
42
Kako smanjiti broj lažno pozitivnih i lažno negativnih mamografskih nalaza
Kako smanjiti broj lažno pozitivnih i lažno negativnih mamografskih nalaza
43
Trebaju li nam centri za rak dojke: komentar s gledišta županijskih bolnica
Trebaju li nam centri za rak dojke: komentar s gledišta županijskih bolnica
44
Jesu li nam potrebni centri za rak dojke - kao središta izvrsnosti za dijagnostiku i liječenje
Jesu li nam potrebni centri za rak dojke - kao središta izvrsnosti za dijagnostiku i liječenje
45
Mulj govora nespretnâ i nepodobnâ nanešen na obale našega jezika ili: o barbarismih : RAD
Mulj govora nespretnâ i nepodobnâ nanešen na obale našega jezika ili: o barbarismih : RAD
46
Mehanička teorija o toploti : RAD
Mehanička teorija o toploti : RAD
47
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
48
Koje su u nas reči za vuhvenike vuhvenice itd.? : RAD
Koje su u nas reči za vuhvenike vuhvenice itd.? : RAD
49
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
50
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
51
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
52
Knj. 24(1873) : RAD
53
Shvaćanje sifonoforâ
Shvaćanje sifonoforâ
54
Istraživanje vjetra u Radziechówu u Galiciji.
Istraživanje vjetra u Radziechówu u Galiciji.
55
Trećogorje u okolini zagrebačkoj : RAD
Trećogorje u okolini zagrebačkoj : RAD
57
Panonija rimska : RAD
Panonija rimska : RAD
58
O pravu nasljedstva kod Srba na osnovu pravnoga običaja i pisanih spomenika : RAD
O pravu nasljedstva kod Srba na osnovu pravnoga običaja i pisanih spomenika : RAD
59
Šećerna bolest i bolesti dojke
Šećerna bolest i bolesti dojke
60