Probrano po: Zagreb
Knj. 31, sv. 1 (1937) : Zbornik za narodni život i običaje
91
Knj. 32., sv. 1 (1939) : Zbornik za narodni život i običaje
92
Knj. 30., sv. 2 (1936) : Zbornik za narodni život i običaje
93
Knj. 32., sv. 2 (1940) : Zbornik za narodni život i običaje
94
Knj. 33. (1949) : Zbornik za narodni život i običaje
95
Knj. 34 (1950) : Antropogeografska ispitivanja : Zbornik za narodni život i običaje
96
Knj. 35. (1951) : Zbornik za narodni život i običaje
97
Knj. 36. (1953) : Antropogeografska istraživanja II. : Zbornik za narodni život i običaje
98
Knj. 40. (1962) : Zbornik za narodni život i običaje
99
Knj. 31., sv. 2 (1938) : Zbornik za narodni život i običaje
100
Knj. 42. (1964) : Zbornik za narodni život i običaje
101
Knj. 43. (1967) : Zbornik za narodni život i običaje
102
Knj. 44. (1971) : Etnomuzikološka serija : Zbornik za narodni život i običaje
103
Knj. 45. (1971) : o 70-godišnjici Marijane i Branimira Gušić : Zbornik za narodni život i običaje
104
Knj. 46. (1975) : Zbornik za narodni život i običaje
105
Knj. 47. (1977) : Zbornik za narodni život i običaje
106
Knj. 48. (1980) : Zbornik za narodni život i običaje
107
Knj. 49. (1983) : Zbornik za narodni život i običaje
108
Knj. 50 (1986) : Narodni život i običaji bačkih Hrvata : Zbornik za narodni život i običaje
109
Knj. 51 (1989) : Zbornik za narodni život i običaje
110
Knj. 55 (2010) : Zbornik za narodni život i običaje
111
Knj. 54 (2000) : Kijevo : narodni život i tradicijska kultura : Zbornik za narodni život i običaje
112
Sv. 81 : 3. devetnaestoga dijela : ukuhati-uporeda : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 81 : 3. devetnaestoga dijela : ukuhati-uporeda : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
113
Sv. 56 : 2 trinaestoga dijela : raspuknuti-1 razbor : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 56 : 2 trinaestoga dijela : raspuknuti-1 razbor : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
114
Kirurg na fronti : ratni dnevnik Vatroslava Florschütza 1914. - 1918.
Kirurg na fronti : ratni dnevnik Vatroslava Florschütza 1914. - 1918.
115
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1867. - 2009. : Zagreb, 29. travnja 2009. : Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1867. - 2009. : Zagreb, 29. travnja 2009. : Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
116
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
117
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
118
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
119
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
120