Probrano po: Zagreb
Knj. 39. (1957) : Ivo Jardas: Kastavština : građa o narodnom životu i običajima u kastavskom govoru : Zbornik za narodni život i običaje
31
Kako poboljšati zdravlje i kvalitetu života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji? : stanje i preporuke na temelju radova sa znanstvenog skupa Zdravlje i kvaliteta života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji održanog 14. studenoga 2013. u Bjelovaru
Kako poboljšati zdravlje i kvalitetu života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji? : stanje i preporuke na temelju radova sa znanstvenog skupa Zdravlje i kvaliteta života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji održanog 14. studenoga 2013. u Bjelovaru
32
Znanstveni skup Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije, Split, 13.-14. listopada 2011. : sažeci
Znanstveni skup Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije, Split, 13.-14. listopada 2011. : sažeci
33
Znanstveni simpozij Dani Vjekoslava Babukića, Požega, 20.-21. veljače 2014. : sažetci radova = summaries
Znanstveni simpozij Dani Vjekoslava Babukića, Požega, 20.-21. veljače 2014. : sažetci radova = summaries
34
Orofacijalna bol i temporomandibularni poremećaji : zbornik radova s V. znanstvenog skupa o temporomandibularnim poremećajima održanog 17. veljače 2012. u Zagrebu u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
35
Marin Držić 1508-2008. : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu
36
Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjetnosti : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog hrvatsko-bugarskog skupa održanog u Zagrebu 28. i 29. rujna 2009.
37
Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću 1508.-2008.
38
Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije : zbornik radova znanstvenog skupa = proceedings of the scientific symposium
39
Melanom : zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 6. ožujka 2008. u Zagrebu
40