Probrano po: Zagreb
Knj. 36. (1953) : Antropogeografska istraživanja II. : Zbornik za narodni život i običaje
76
Knj. 40. (1962) : Zbornik za narodni život i običaje
77
Knj. 31., sv. 2 (1938) : Zbornik za narodni život i običaje
78
Knj. 42. (1964) : Zbornik za narodni život i običaje
79
Knj. 43. (1967) : Zbornik za narodni život i običaje
80
Knj. 44. (1971) : Etnomuzikološka serija : Zbornik za narodni život i običaje
81
Knj. 45. (1971) : o 70-godišnjici Marijane i Branimira Gušić : Zbornik za narodni život i običaje
82
Knj. 46. (1975) : Zbornik za narodni život i običaje
83
Knj. 47. (1977) : Zbornik za narodni život i običaje
84
Knj. 48. (1980) : Zbornik za narodni život i običaje
85
Knj. 49. (1983) : Zbornik za narodni život i običaje
86
Knj. 50 (1986) : Narodni život i običaji bačkih Hrvata : Zbornik za narodni život i običaje
87
Knj. 51 (1989) : Zbornik za narodni život i običaje
88
Knj. 55 (2010) : Zbornik za narodni život i običaje
89
Knj. 54 (2000) : Kijevo : narodni život i tradicijska kultura : Zbornik za narodni život i običaje
90
Sv. 81 : 3. devetnaestoga dijela : ukuhati-uporeda : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 81 : 3. devetnaestoga dijela : ukuhati-uporeda : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
91
Sv. 56 : 2 trinaestoga dijela : raspuknuti-1 razbor : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 56 : 2 trinaestoga dijela : raspuknuti-1 razbor : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
92
Kirurg na fronti : ratni dnevnik Vatroslava Florschütza 1914. - 1918.
Kirurg na fronti : ratni dnevnik Vatroslava Florschütza 1914. - 1918.
93
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1867. - 2009. : Zagreb, 29. travnja 2009. : Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1867. - 2009. : Zagreb, 29. travnja 2009. : Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
94
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
95
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
96
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
97
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
98
Sbirka slika Strossmayerove galerije Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
99
Dodatak VI. izdanju kataloga Strossmayerove galerije : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
100