Probrano po: Zagreb
Tumori kralježnice : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademijii znanosti i umjetnosti u Zagrebu 17. travnja 2015.
1
Za godinu 1938/39. Sv. 52 : Ljetopis
2
God. 36(2005), br. 1 : Arti musices
3
Za godinu 1963. Knj. 70 : Ljetopis
4
Sv. 47 : posmrtnik-poutišiti : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 47 : posmrtnik-poutišiti : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
6
Sv. 43 : planda-podirak : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 43 : planda-podirak : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
8
Sv. 37(1995) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
9
Knj. 30., sv. 2 (1936) : Zbornik za narodni život i običaje
10