Probrano po: Zagreb
Zbornik radova Znanstvenog skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj
41
Znanstveno savjetovanje Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, Zagreb, 24.-25. rujna 2008. : sažeci = summaries
Znanstveno savjetovanje Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, Zagreb, 24.-25. rujna 2008. : sažeci = summaries
42
Za godinu 1914. Sv. 29 : Ljetopis
43
Za godinu 1925/26 i 1926-27. Sv. 40 : Ljetopis
44
Za godinu 1966. Knj. 73. : Ljetopis
45
Za godinu 1985. Knj. 89 : Ljetopis
46
Za godinu 1988. Knj. 92 : Ljetopis
47
Za godinu 1989. Knj. 93 : Ljetopis
48
Za godinu 1990. Knj. 94 : Ljetopis
49
Za godinu 1991. Knj. 95 : Ljetopis
50