Probrano po: Zagreb
Problem simbioze u svijetlu fiziologije
Problem simbioze u svijetlu fiziologije
2
O predočivanju distanca
O predočivanju distanca
10
14
Knj. 69[68!](1923) : RAD
18
Povodom teorije relativiteta
Povodom teorije relativiteta
19
Zbornik radova XXV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 23. 09. 2015. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
20
Personalizirana adjuvantna radioterapija raka dojke prema molekulskim podtipovima
Personalizirana adjuvantna radioterapija raka dojke prema molekulskim podtipovima
21
Živko Vukasović : RAD
Živko Vukasović : RAD
22
Slavonija u malakologičnom pogledu : RAD
Slavonija u malakologičnom pogledu : RAD
23
Prilog k historiji Dubrovačke hrvatske književnosti : RAD
Prilog k historiji Dubrovačke hrvatske književnosti : RAD
24
O upraviteljih Dalmacije za rimskoga vladanja : RAD
O upraviteljih Dalmacije za rimskoga vladanja : RAD
25
Personalizirani opseg kirurgije raka dojke prema molekulskim podtipovima - istine i kontroverze
Personalizirani opseg kirurgije raka dojke prema molekulskim podtipovima - istine i kontroverze
26
Personalizirano sustavno liječenje bolesnica s rakom dojke
Personalizirano sustavno liječenje bolesnica s rakom dojke
27
O metafori našeg jezika : RAD
O metafori našeg jezika : RAD
28
O klasifikaciji u biljarstvu : RAD
O klasifikaciji u biljarstvu : RAD
29
Heterogenost raka dojke i personalizirana medicina s aspekta molekularne biologije
Heterogenost raka dojke i personalizirana medicina s aspekta molekularne biologije
30
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
31
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
32
Uloga obiteljskog liječnika u palijativnoj skrbi o bolesnicama s uznapredovalim rakom dojke
Uloga obiteljskog liječnika u palijativnoj skrbi o bolesnicama s uznapredovalim rakom dojke
33
Indikacije za palijativnu radioterapiju u bolesnica s rakom dojke
Indikacije za palijativnu radioterapiju u bolesnica s rakom dojke
34
Knj. 31(1875) : RAD
35
Uzroci oledjivanja sad jedne sada druge zemaljske polutke : RAD
Uzroci oledjivanja sad jedne sada druge zemaljske polutke : RAD
36
Ustroj i gojitba cvieća : RAD
Ustroj i gojitba cvieća : RAD
37
O ženskih karakterih u naših narodnih pjesmah : RAD
O ženskih karakterih u naših narodnih pjesmah : RAD
38
O kmetstvu po srbskom uobičajnom pravu, po ustanovama Dušanova zakonika i po štatutima dalmatinskih gradova : RAD
O kmetstvu po srbskom uobičajnom pravu, po ustanovama Dušanova zakonika i po štatutima dalmatinskih gradova : RAD
39
Palijativna kirurgija raka dojke - dileme o indikacijama za plastično-rekonstrukcijske operacije
Palijativna kirurgija raka dojke - dileme o indikacijama za plastično-rekonstrukcijske operacije
40
Novije publikacije o Koperniku : [književna obznana] : RAD
Novije publikacije o Koperniku : [književna obznana] : RAD
41
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
42
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1875 : RAD
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1875 : RAD
43
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
44
Dr. Božidar Petranović : nekrolog : RAD
Dr. Božidar Petranović : nekrolog : RAD
45
Etički aspekti palijativne medicine u liječenju bolesnica s rakom dojke
Etički aspekti palijativne medicine u liječenju bolesnica s rakom dojke
46
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
47
Dopune nekim prethodnim radnjama
Dopune nekim prethodnim radnjama
49
Knj. 30(1875) : RAD
50