Probrano po: Beč
Diploma doktora medicine Bele Fischera
Diploma doktora medicine Bele Fischera
1
Diploma doktora medicine Frana Gundruma
Diploma doktora medicine Frana Gundruma
2
Diploma doktora medicine Franje Henslera
Diploma doktora medicine Franje Henslera
3
Diploma doktora medicine Georga Stojanovića
Diploma doktora medicine Georga Stojanovića
4
Diploma doktora medicine Jakoba Cosminija
Diploma doktora medicine Jakoba Cosminija
5
Diploma doktora medicine Luje Thallera
Diploma doktora medicine Luje Thallera
6
Diploma doktorice medicine Zlate Havliček
Diploma doktorice medicine Zlate Havliček
8
Diploma magistra farmacije Arthura Kräuterblütha
Diploma magistra farmacije Arthura Kräuterblütha
9
Diploma magistra farmacije Franje Kubanyija ml.
Diploma magistra farmacije Franje Kubanyija ml.
10
Diploma magistra farmacije Julija Panca
Diploma magistra farmacije Julija Panca
11
Diploma magistra farmacije Konstantina Vouka
Diploma magistra farmacije Konstantina Vouka
12
Diploma magistra farmacije Maksimilijana Batistića
Diploma magistra farmacije Maksimilijana Batistića
13
Diploma magistra farmacije Maximiliana Teicha
Diploma magistra farmacije Maximiliana Teicha
14
Doktorska diploma Josipa Zlatarovića
Doktorska diploma Josipa Zlatarovića
15
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Beč, 9.3.1914.
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Beč, 9.3.1914.
16
Dopisnica Tomislava Krizmana, Ive Kerdića i Marina Tartaglie Antunu Ullrichu, Beč, 8.11.1920.
Dopisnica Tomislava Krizmana, Ive Kerdića i Marina Tartaglie Antunu Ullrichu, Beč, 8.11.1920.
17
18
Tirocinijska diploma Maximiliana Teicha
Tirocinijska diploma Maximiliana Teicha
25
Tirocinijska diploma Pavla Panca ml.
Tirocinijska diploma Pavla Panca ml.
26