Probrano po: Graz
Obnovljena diploma doktora medicine Franje Dursta
Obnovljena diploma doktora medicine Franje Dursta
2
Doktorska diploma Theodora Wickerhausera
Doktorska diploma Theodora Wickerhausera
3
Diploma liječnika Josefa Reichweina
Diploma liječnika Josefa Reichweina
4
5
Diploma doktora medicine Milana Kovačevića
Diploma doktora medicine Milana Kovačevića
6
Diploma doktora medicine Franje Wittauscha
Diploma doktora medicine Franje Wittauscha
7