Probrano po: Graz
Obnovljena diploma doktora medicine Franje Dursta
Obnovljena diploma doktora medicine Franje Dursta
2
Diploma doktora medicine Milana Kovačevića
Diploma doktora medicine Milana Kovačevića
3
Diploma doktora medicine Franje Wittauscha
Diploma doktora medicine Franje Wittauscha
4
Doktorska diploma Theodora Wickerhausera
Doktorska diploma Theodora Wickerhausera
5
Diploma liječnika Josefa Reichweina
Diploma liječnika Josefa Reichweina
6
7