Probrano po: Ljubljana
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
11