Probrano po: Italija
Bijeg u Egipat
Bijeg u Egipat
3
Bogorodica s Djetetom
Bogorodica s Djetetom
4
Bogorodica s karanfilom
Bogorodica s karanfilom
9
Djevojka s ogledalom
Djevojka s ogledalom
10
Krajolik
Krajolik
11
Krist nosi križ
Krist nosi križ
12
Krist u Getsemanskom vrtu
Krist u Getsemanskom vrtu
14
Obrezanje Isusovo
Obrezanje Isusovo
16
Oplakivanje
Oplakivanje
17
Pet apostola
Pet apostola
18
Pet apostola
Pet apostola
19
Portret muškarca
Portret muškarca
21
Prikazanje u hramu
Prikazanje u hramu
24