Probrano po: Varaždin
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
1
Ante Pinterović, župnik
Ante Pinterović, župnik
2
Knj. 28(2017) / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Damjanović ; urednik Vladimir Huzjan]
5
Pošta sjeverozapadne Hrvatske
Pošta sjeverozapadne Hrvatske
8
Varaždin muzej pozitiv iz sv. Vuka
Varaždin muzej pozitiv iz sv. Vuka
9
Život uz Dravu nekad i danas : Gradski muzej Varaždin, 19. studenog 2004.-28. veljače 2005.
Život uz Dravu nekad i danas : Gradski muzej Varaždin, 19. studenog 2004.-28. veljače 2005.
10