radovi s međunarodnog simpozija u povodu šestote obljetnice dubrovačke karantene, Dubrovnik, 29. i 30. rujna 1977 : RAD
1
Sv. 5 : Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707. godine : faksimil i obrada : Rasprave i građa za povijest znanosti
2
Knj. 18(1982) : RAD
3
Knj. 19(1985) : RAD
4
Knj. 13(1976) : RAD
5
Knj. 15(1978) : RAD
6
Knj. 14(1977) : RAD
7
Knj. 24(1989) : RAD
8
Knj. 17(1981) : RAD
9
Knj. 25(1991) : RAD
10
Knj. 23(1988) : RAD
11
Knj. 22(1988) : RAD
12
Knj. 21(1987) : RAD
13