Probrano po: Hrvatska
Hrvatske crkvene i nabožne pučke pjesme do 1990. i otada
Hrvatske crkvene i nabožne pučke pjesme do 1990. i otada
4
Gospodarski razvitak Hrvatske tijekom 20. stoljeća
Gospodarski razvitak Hrvatske tijekom 20. stoljeća
7
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1881. : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1881. : RAD
11
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
12
Pleme sucvjetakah (Compositae) : u Hrvatskoj dosad našastih : RAD
Pleme sucvjetakah (Compositae) : u Hrvatskoj dosad našastih : RAD
13
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
14
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
15
Najnoviji prilozi na floru hrvatsku : RAD
Najnoviji prilozi na floru hrvatsku : RAD
16
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
17
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
18
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
19
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
20
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
21
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
22
Izvještaj tajnika dra P. Matkovića o radu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1880. : RAD
Izvještaj tajnika dra P. Matkovića o radu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1880. : RAD
23
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
24
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
26
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
27
Novi oblici hrvatskih hrastovah te ini dodatci na floru hrvatsku : RAD
Novi oblici hrvatskih hrastovah te ini dodatci na floru hrvatsku : RAD
28
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1879. : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1879. : RAD
29
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
30