Bogomili, cr'kva bosan'ska i kr'stjani. Istorička rasprava. Napisao dr. Božidar Petranović. U Zadru 1867 : [književna obznana] : RAD
Bogomili, cr'kva bosan'ska i kr'stjani. Istorička rasprava. Napisao dr. Božidar Petranović. U Zadru 1867 : [književna obznana] : RAD
5
Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis : ab anno 925 usque ad annum 1752 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis : ab anno 925 usque ad annum 1752 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
6
Bosna i Hercegovina u spoljnoj trgovini Jugoslavije / Stjepan Lovrenović
Bosna i Hercegovina u spoljnoj trgovini Jugoslavije / Stjepan Lovrenović
15
Demografske i  etničke promjene u BiH / ur. Ivan Cvitković
Demografske i etničke promjene u BiH / ur. Ivan Cvitković
16