Sintaksa padeža : Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani, Osijek, 13.-15. studenoga 2008. ; uredile Matea Birtić, Dunja Brozović Rončević
Sintaksa padeža : Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani, Osijek, 13.-15. studenoga 2008. ; uredile Matea Birtić, Dunja Brozović Rončević
168
Slovnica za četverti razred katoličkih glavnih učionah u carevini austrijanskoj
Slovnica za četverti razred katoličkih glavnih učionah u carevini austrijanskoj
175