Probrano po: Lingvisti
Akademik Božidar Finka - djelo i djelovanje
Akademik Božidar Finka - djelo i djelovanje
1
Dalibor Brozović : 1927.-2009. ; uredio Ranko Matasović
16
Diana Stolac i Vesna Grahovac-Pražić, Šime Starčević
od riči do ričoslovja. Gospić: Državni arhiv u Gospiću, 2015. : [prikaz]
Diana Stolac i Vesna Grahovac-Pražić, Šime Starčević od riči do ričoslovja. Gospić: Državni arhiv u Gospiću, 2015. : [prikaz]
20
Dijalektološki rad Dalibora Brozovića
Dijalektološki rad Dalibora Brozovića
22
Di Niccolo Tommaseo traduttore / Giuseppe Praga
Di Niccolo Tommaseo traduttore / Giuseppe Praga
24
Dr. Vatroslav Oblak / spisal M. Murko
Dr. Vatroslav Oblak / spisal M. Murko
26
Faust Vrančić i drugi : jezičnopovijesni ogledi / Josip Lisac
Faust Vrančić i drugi : jezičnopovijesni ogledi / Josip Lisac
28