Konavoski rodovi / Niko Kapetanić, Nenad Vekarić; urednik Vladimir Stipetić
Konavoski rodovi / Niko Kapetanić, Nenad Vekarić; urednik Vladimir Stipetić
155