Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 5 : Odabrane biografije (E-Pe) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 5 : Odabrane biografije (E-Pe) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
191
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 7 : Genealogije (A-L) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 7 : Genealogije (A-L) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
193
Dubrovački rod Radulovića i njihov grbovnik
Dubrovački rod Radulovića i njihov grbovnik
194
Tri zaslužna Androvića
Tri zaslužna Androvića
195
Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Katedra Čakavskog sabora Pazin - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu - Općina Barban, Pazin - Barban - Pula 2015. : [prikaz]
Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Katedra Čakavskog sabora Pazin - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu - Općina Barban, Pazin - Barban - Pula 2015. : [prikaz]
196
Szabolcs Varga, Studije o povijesti Sigeta i obitelji Zrinski u 16. stoljeću, Szigetvári Várbaráti Kör - Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola - Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Szigetvár 2015. : [prikaz]
Szabolcs Varga, Studije o povijesti Sigeta i obitelji Zrinski u 16. stoljeću, Szigetvári Várbaráti Kör - Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola - Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Szigetvár 2015. : [prikaz]
197
"Kuća Zrinskih nije nikad bila istinski dom obitelji Erdődy". Poglavlja iz odnosa obitelji Zrinskih i Erdődy u ranom novom vijeku
198
Uloga obiteljskih veza u formiranju gradske elite zagrebačkog Gradeca
Uloga obiteljskih veza u formiranju gradske elite zagrebačkog Gradeca
199
Zadranin Grgur Stratico : (1736-1806)
Zadranin Grgur Stratico : (1736-1806)
200
Pleme Berislavića : RAD
Pleme Berislavića : RAD
201
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
203
Pavao Maček, Plemeniti rodovi Jelačića: I. Rod Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Krapine): II. Rod Jelačića od Biševića: S priloženim rodoslovnim stablima, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije
Pavao Maček, Plemeniti rodovi Jelačića: I. Rod Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Krapine): II. Rod Jelačića od Biševića: S priloženim rodoslovnim stablima, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", Radovi, knj. 20, Zagreb 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
207
Dopo la morte dell quondam signor Giouanni Casio dotor... Inventar ninskog plemića Ivana Kašića s kraja 17. stoljeća : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Dopo la morte dell quondam signor Giouanni Casio dotor... Inventar ninskog plemića Ivana Kašića s kraja 17. stoljeća : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
208
Plemićka obitelj Krupić iz Velike Mlake u 15. i 16. stoljeću : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Plemićka obitelj Krupić iz Velike Mlake u 15. i 16. stoljeću : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
209