Probrano po: Plemstvo
Pleme Berislavića : RAD
Pleme Berislavića : RAD
5
Plemići, građani i pučani u Zadru : (XV-XVII st.)
Plemići, građani i pučani u Zadru : (XV-XVII st.)
13
Jg. 166
Jg. 166
19
Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, urednici: Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel i Ruža Radoš, Hrvatski institut za povijest (Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije; III/70), Zagreb, 2016. : [prikaz]
Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, urednici: Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel i Ruža Radoš, Hrvatski institut za povijest (Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije; III/70), Zagreb, 2016. : [prikaz]
20
Crkva sv. Kate i Franjevački samostan u Novigradu - od osnutka krajem 14. do uništenja krajem 16. stoljeća
Crkva sv. Kate i Franjevački samostan u Novigradu - od osnutka krajem 14. do uništenja krajem 16. stoljeća
21
Plemićka obitelj Mikšić iz roda Levča do početka 16. stoljeća
Plemićka obitelj Mikšić iz roda Levča do početka 16. stoljeća
23
Marija Karbić, Plemićki rod Borića bana, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2013. : [prikaz]
Marija Karbić, Plemićki rod Borića bana, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2013. : [prikaz]
24
Ogranak humske velikaške obitelji Kosača u Mlecima: tragom oporučnih
spisa (16.-17 stoljeće)
Ogranak humske velikaške obitelji Kosača u Mlecima: tragom oporučnih spisa (16.-17 stoljeće)
25
Zatvaranje dubrovačkog plemstva i vijeća u političkom i društvenom kontekstu 13. i 14. stoljeća
Zatvaranje dubrovačkog plemstva i vijeća u političkom i društvenom kontekstu 13. i 14. stoljeća
26
Neformalne strukture moći i mreže kumova dubrovačkih vlasteoskih obitelji u drugoj polovici 18. stoljeća
Neformalne strukture moći i mreže kumova dubrovačkih vlasteoskih obitelji u drugoj polovici 18. stoljeća
27
Despot Đurađ Branković i njegovo doba / Momčilo Spremić
Despot Đurađ Branković i njegovo doba / Momčilo Spremić
28