Probrano po: Dalmacija
Austria-Hungary : Reports for the years 1910-11on the commerce, industries and navigation of Dalmatia / Ed. at The Foreign Office and the Board of Trade
Austria-Hungary : Reports for the years 1910-11on the commerce, industries and navigation of Dalmatia / Ed. at The Foreign Office and the Board of Trade
1
Civilta musicali a confronto: tendenze del periodo barocco a Venezia e in Dalmazia, Venezia, 06.-08.05.1999.
Civilta musicali a confronto: tendenze del periodo barocco a Venezia e in Dalmazia, Venezia, 06.-08.05.1999.
2
Dalmatinsko pučko pjevanje početkom 20. stoljeća : (prema istraživanjma Vladoja Berse i Božidara Širole) : Zbornik za narodni život i običaje
Dalmatinsko pučko pjevanje početkom 20. stoljeća : (prema istraživanjma Vladoja Berse i Božidara Širole) : Zbornik za narodni život i običaje
3
Djela njemačkih i austrijskih glazbenika 18. stoljeća sačuvana u Dalmaciji i Dubrovniku : razlike i sličnosti
Djela njemačkih i austrijskih glazbenika 18. stoljeća sačuvana u Dalmaciji i Dubrovniku : razlike i sličnosti
4
Il teatro musicale del Rinascimento e del Barocco tra Venezia, regione Giulia e Dalmazia: Idee accademiche a confronto, Trst, 24. 2. 1991.
Il teatro musicale del Rinascimento e del Barocco tra Venezia, regione Giulia e Dalmazia: Idee accademiche a confronto, Trst, 24. 2. 1991.
10
Napredak mineralogije i geologije u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji od god. 1835 do god. 1885. : RAD
Napredak mineralogije i geologije u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji od god. 1835 do god. 1885. : RAD
14
Nema više vila. A nema ni konja: Promjene tradicijskih vjerovanja u nadnaravna bića : Zbornik za narodni život i običaje
Nema više vila. A nema ni konja: Promjene tradicijskih vjerovanja u nadnaravna bića : Zbornik za narodni život i običaje
17
[Sv.] 32(1992) / ur. Joško Belamarić
[Sv.] 32(1992) / ur. Joško Belamarić
28
[Sv.] 33(1992) / ur. Joško Belamarić
[Sv.] 33(1992) / ur. Joško Belamarić
29