Probrano po: Dalmacija
Eruptivno kamenje u Dalmaciji
Eruptivno kamenje u Dalmaciji
1
O robstvu : po srbskim spomenicima i štatutima prim. dalm. gradova : RAD
O robstvu : po srbskim spomenicima i štatutima prim. dalm. gradova : RAD
2
O dalmatinskih i ilirskih novcih najstarije dobe : RAD
O dalmatinskih i ilirskih novcih najstarije dobe : RAD
3
Dalmatinsko pučko pjevanje početkom 20. stoljeća : (prema istraživanjma Vladoja Berse i Božidara Širole) : Zbornik za narodni život i običaje
Dalmatinsko pučko pjevanje početkom 20. stoljeća : (prema istraživanjma Vladoja Berse i Božidara Širole) : Zbornik za narodni život i običaje
5
Skribonijanova pobuna protiv Klaudija u Dalmaciji godine 42.
Skribonijanova pobuna protiv Klaudija u Dalmaciji godine 42.
6
Talijansko pjesništvo u Dalmaciji 16. vijeka, napose u Kotoru i u Dubrovniku
Talijansko pjesništvo u Dalmaciji 16. vijeka, napose u Kotoru i u Dubrovniku
7
Iztraživanja u pismarah i knjižnicah dalmatinskih : RAD
Iztraživanja u pismarah i knjižnicah dalmatinskih : RAD
9
Raboš u Dalmaciji / F. Škarpa
Raboš u Dalmaciji / F. Škarpa
10