Probrano po: Kotor
O napisu na epitrahilju koji je sada u manastiru Banji blizu Kotora : RAD
O napisu na epitrahilju koji je sada u manastiru Banji blizu Kotora : RAD
2
Talijansko pjesništvo u Dalmaciji 16. vijeka, napose u Kotoru i u Dubrovniku
Talijansko pjesništvo u Dalmaciji 16. vijeka, napose u Kotoru i u Dubrovniku
3
Ivan Bolica Kotoranin, latinski pjesnik
Ivan Bolica Kotoranin, latinski pjesnik
6