Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770.-1772.) : svezak II : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770.-1772.) : svezak II : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
16
Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.) : svezak I : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.) : svezak I : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
17
Socijalistički radnički pokret u Dalmaciji posljednjih godina XIX. stoljeća : (povodom 40-godišnjice S. K. Jugoslavije)
Socijalistički radnički pokret u Dalmaciji posljednjih godina XIX. stoljeća : (povodom 40-godišnjice S. K. Jugoslavije)
18
Tabella enciclopedica del regno di Dalmazia
Tabella enciclopedica del regno di Dalmazia
19
Gradivo za povijest istočnog Jadrana u ranom novom vijeku, sv. II: Spisi zadarskog bilježnika Antonija Calogere (1768. — 1770.) / Fontes spectantes historiam Adriatici orientalis priscae aetatis recentioris, vol. II: Acta notarii iadrensis Antonii Calogera (1768-1770). prepisali i uredili Juraj Balić, Lovorka Čoralić i Filip Novosel, kazala izradili Juraj Balić, Maja Katušić i Filip Novosel, Hrvat : [prikaz]
Gradivo za povijest istočnog Jadrana u ranom novom vijeku, sv. II: Spisi zadarskog bilježnika Antonija Calogere (1768. — 1770.) / Fontes spectantes historiam Adriatici orientalis priscae aetatis recentioris, vol. II: Acta notarii iadrensis Antonii Calogera (1768-1770). prepisali i uredili Juraj Balić, Lovorka Čoralić i Filip Novosel, kazala izradili Juraj Balić, Maja Katušić i Filip Novosel, Hrvat : [prikaz]
20
Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku; [glavni urednik Tomislav Raukar]
Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku; [glavni urednik Tomislav Raukar]
21
Pisma trojice dalmatinskih preporoditelja J. J. Strossmayeru
Pisma trojice dalmatinskih preporoditelja J. J. Strossmayeru
24