Vzporedna predstavitet (slovenskih) slovničnih pojavov po gradivu za narečne atlase
Vzporedna predstavitet (slovenskih) slovničnih pojavov po gradivu za narečne atlase
7
Udeleženske vloge v slovenščini : Semantic roles in Slovene / Janez Orešnik
Udeleženske vloge v slovenščini : Semantic roles in Slovene / Janez Orešnik
22
Imperfekat : kako se tvori u staroj slovenštini i prema njoj u hrvaštini ili srbštini pak u kajkavštini : RAD
Imperfekat : kako se tvori u staroj slovenštini i prema njoj u hrvaštini ili srbštini pak u kajkavštini : RAD
30