Probrano po: Diplomatika
Latinska paleografija i diplomatika / Franjo Šanjek
Latinska paleografija i diplomatika / Franjo Šanjek
1
Glagoljska madrikula svetog Mihovila u Vrsima (kod Nina)
Glagoljska madrikula svetog Mihovila u Vrsima (kod Nina)
3
Zbornik ninskih isprava od XIII do XVII stoljeća
Zbornik ninskih isprava od XIII do XVII stoljeća
5
Mare nostrum dalmaticum
Mare nostrum dalmaticum
7
Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosansko-humskih vladara i velmoža / Milko Brković
Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosansko-humskih vladara i velmoža / Milko Brković
8