Horvat irodalom tortenete / István Lökös
9
Antun Branko Šimić : curriculum vitae / Dubravko Jelčić
16
Antun Sasin: "Razboji od Turaka" / Rafo Bogišić
17
Bračke književne slike / Josip Mihojević
26
Cenni biografici / Giovanni Augusto Kaznačić
27
Croatica iz praških arhiva / Milan Ratković
28
Čakavski pjesnici renesanse / Marin Franičević
33
Časopisi Milana Marjanovića / Vinko Brešić
34
Diljem književne baštine / Miroslav Palameta
44
Disciplina mašte / Ivan Slamnig
45
Dramaturški triptihon / Branko Hećimović
51
Duh impresionizma i secesije : studije o književnosti hrvatske moderne / Viktor Žmegač
54
Epochen der kroatischen Literatur : eine bibliographische Einführung / Walter Kroll
59
Hrvatska književnost od humanizma do manirizma / Nikica Kolumbić
83
Hrvatska književnost : pregled hrvatskih pisaca i knjiga / Mate Ujević
89
Hrvatska preporodna književnost u ugarskom Podunavlju : do 1918 / Ante Sekulić ; /crteži Rudolf Labaš/
95
Hrvatska proza Marulićeva vremena I : Dijalozi Grgura Velikoga u prijevodu iz godine 1513. / za tisak priredio, predgovor i uvodnu raspravu napisao Josip Hamm
Hrvatska proza Marulićeva vremena I : Dijalozi Grgura Velikoga u prijevodu iz godine 1513. / za tisak priredio, predgovor i uvodnu raspravu napisao Josip Hamm
96
Hrvatska proza Marulićeva vremena II ; za tisak priredio, predgovor i uvodne rasprave napisao Josip Hamm ; urednik Milan Ratković
97