Prievodi t. z.
Prievodi t. z. "disticha moralia Catonis" u hrvatskoj literaturi
19
Leksikologijske i etimologijske bilješke uz
Leksikologijske i etimologijske bilješke uz "Planine"
21
Petar Zoranić između Nina i Zadra
Petar Zoranić između Nina i Zadra
23
Dosad nepoznate hrvatske lirske pjesme Šime Budinića Zadranina i njegova latinska satira
Dosad nepoznate hrvatske lirske pjesme Šime Budinića Zadranina i njegova latinska satira
25