Hrvatska književnost od humanizma do manirizma / Nikica Kolumbić
83
Hrvatska književnost : pregled hrvatskih pisaca i knjiga / Mate Ujević
89
Hrvatska preporodna književnost u ugarskom Podunavlju : do 1918 / Ante Sekulić ; /crteži Rudolf Labaš/
95
Hrvatska proza Marulićeva vremena I : Dijalozi Grgura Velikoga u prijevodu iz godine 1513. / za tisak priredio, predgovor i uvodnu raspravu napisao Josip Hamm
Hrvatska proza Marulićeva vremena I : Dijalozi Grgura Velikoga u prijevodu iz godine 1513. / za tisak priredio, predgovor i uvodnu raspravu napisao Josip Hamm
96
Hrvatska proza Marulićeva vremena II ; za tisak priredio, predgovor i uvodne rasprave napisao Josip Hamm ; urednik Milan Ratković
97