Ispred pasa kostiju nema / Ante Šimčik
137
Istarska beseda i pobuna / Mirjana Strčić
138
139
Ivan Lovrić i njegovo doba : referati i saopćenja sa znanstvenog skupa ; odg. ur. Milivoj Čatipović
141
Ivan Velikanović u hrvatskoj književnoj povijesti (Od Jakošića, Forka i Matića ... do naših dana)
Ivan Velikanović u hrvatskoj književnoj povijesti (Od Jakošića, Forka i Matića ... do naših dana)
142
Izazov zavičaja : rasprave iz književne povijesti Istre
146
Iz hrvatske književne baštine / Tomo Matić
147
Iz hrvatske književnosti u Slavoniji prije preporoda / sabrao i uvod napisao T. Matić
148
Iz književne i kulturne istorije Dubrovnika : (studije i članci) / Dragoljub Pavlović
149
Iz književne prošlosti Dalmacije / Dušan Berić
150