Imperfekat : kako se tvori u staroj slovenštini i prema njoj u hrvaštini ili srbštini pak u kajkavštini : RAD
Imperfekat : kako se tvori u staroj slovenštini i prema njoj u hrvaštini ili srbštini pak u kajkavštini : RAD
2
Studije iz srpsko-hrvatskoga vokabulara
Studije iz srpsko-hrvatskoga vokabulara
9
Srbska gramatika / spisao Petar' Ninković'
Srbska gramatika / spisao Petar' Ninković'
12
Grammaire de la langue serbo-croate / par A. Meillet et A. Vaillant
Grammaire de la langue serbo-croate / par A. Meillet et A. Vaillant
15
Grammaire de la langue serbo-croate / par A. Meillet et A. Vaillant
Grammaire de la langue serbo-croate / par A. Meillet et A. Vaillant
16
Mala srpska gramatika / napisao Đ. Daničić
Mala srpska gramatika / napisao Đ. Daničić
18
Akuzativne sintagme bez predloga u srpskohrvatskom jeziku / Darinka Gortan-Premk
Akuzativne sintagme bez predloga u srpskohrvatskom jeziku / Darinka Gortan-Premk
22
23
Srbska grammatika : sastavlěna za crnogorsku mladež'. Čast' 1
Srbska grammatika : sastavlěna za crnogorsku mladež'. Čast' 1
26