Knj. 80(1885). U proslavu pedesetogodišnjice prieporoda hrvatske knjige god. 1885 : RAD
1
Josip Juraj Strossmayer veliki župan i zastupnik u Hrvatskom saboru
Josip Juraj Strossmayer veliki župan i zastupnik u Hrvatskom saboru
3
Pisma Mihovila Pavlinovića F. Račkom i J. J. Strossmayeru šezdesetih godina XIX. stoljeća
Pisma Mihovila Pavlinovića F. Račkom i J. J. Strossmayeru šezdesetih godina XIX. stoljeća
4
Tajno društvo za osnivanje slavenskog carstva u puku
Tajno društvo za osnivanje slavenskog carstva u puku "Karl Ferdinand" br. 51 u Veneciji god. 1844. : (prilog Ilirskom pokretu)
5
Povodom 100-godišnjice narodnog preporoda u Dalmacij : uvodna riječ
Povodom 100-godišnjice narodnog preporoda u Dalmacij : uvodna riječ
6
Obrana i razvitak hrvatske narodne ideje od 1790. do 1835. godine : RAD
Obrana i razvitak hrvatske narodne ideje od 1790. do 1835. godine : RAD
7
Uvodni govor dra. Fr. Račkoga : RAD
Uvodni govor dra. Fr. Račkoga : RAD
8
Prilike u Trogiru početkom XIX. stoljeća prema podnesku doktora Jakova Mirkovića
Prilike u Trogiru početkom XIX. stoljeća prema podnesku doktora Jakova Mirkovića
11
La présence française en Dalmatie vue de l'Empire ottoman: le consul Pierre David et la création des Provinces illyriennes (1809)
La présence française en Dalmatie vue de l'Empire ottoman: le consul Pierre David et la création des Provinces illyriennes (1809)
12
Ustanak Poljičana (1807.) protiv francuske uprave
Ustanak Poljičana (1807.) protiv francuske uprave
13
Varaždin u Valjavčevo doba : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Varaždin u Valjavčevo doba : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
17
Usporedni prikaz nekih gospodarskih karakteristika Vojne krajine i Provincijala u vrijeme sjedinjenja, a na osnovi popisa stanovništva iz 1880. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Usporedni prikaz nekih gospodarskih karakteristika Vojne krajine i Provincijala u vrijeme sjedinjenja, a na osnovi popisa stanovništva iz 1880. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
18
Ivan Kukuljević i narodna zahtjevanja 1848. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Ivan Kukuljević i narodna zahtjevanja 1848. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
19