Političke, gospodarske i kulturne prilike u Varaždinu u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Političke, gospodarske i kulturne prilike u Varaždinu u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
5
Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. - 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu
9
Bračke teme / Andre Jutronić
Bračke teme / Andre Jutronić
10
Doprinos Zadra hrvatskoj kulturi : (X-XIX st.)
Doprinos Zadra hrvatskoj kulturi : (X-XIX st.)
12
Prilog poznavanju kulturne povijesti na zadarskom području (glagoljica) : (glagoljaši od IX stoljeća do danas)
Prilog poznavanju kulturne povijesti na zadarskom području (glagoljica) : (glagoljaši od IX stoljeća do danas)
14
Doprinos Stjepana Ivičevića u kulturnim nastojanjima dalmatinskih preporoditelja
Doprinos Stjepana Ivičevića u kulturnim nastojanjima dalmatinskih preporoditelja
16
Grgur Mrganić
Grgur Mrganić
18
Prilog poznavanju kulturne povijesti na zadarskom području (glagoljica) : (glagoljaši od XV. stoljeća do danas)
Prilog poznavanju kulturne povijesti na zadarskom području (glagoljica) : (glagoljaši od XV. stoljeća do danas)
20
Priprema za izdanje
Priprema za izdanje "Zore dalmatinske" u Zadru god. 1842. i 1843.
22
Zbornik radova o Marijanu Lanosoviću : Posebna izdanja / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Osijeku
24
Marijan Lanosović u osječkom kulturnom krugu
Marijan Lanosović u osječkom kulturnom krugu
26