Probrano po: Hidrologija
Jugo-zapadna visočina u oro- i hidrografijskom pogledu
Jugo-zapadna visočina u oro- i hidrografijskom pogledu
7
Izvještaj o radu u 1959. god / M. Petrik
Izvještaj o radu u 1959. god / M. Petrik
13
Rijeka Drava i grad Varaždin nekad i danas
Rijeka Drava i grad Varaždin nekad i danas
19
Kemijska analiza termalnih vrela u Hrvatskom Zagorju
Kemijska analiza termalnih vrela u Hrvatskom Zagorju
26