"Limunacija" na selu
1
Svetle slike Iz prvih dana hrišćanstva od Drag. Ilijića. - Knjiga druga. Sremski Karlovci. Srpska Manastirska Štamparija. 1896.
Svetle slike Iz prvih dana hrišćanstva od Drag. Ilijića. - Knjiga druga. Sremski Karlovci. Srpska Manastirska Štamparija. 1896.
2
Marko Car: Moje simpatije. Književne slike i studije. (Kolo II. U Mostaru. Izdanje i štampa knjižarnice Poker i Kisića 1897.)
Marko Car: Moje simpatije. Književne slike i studije. (Kolo II. U Mostaru. Izdanje i štampa knjižarnice Poker i Kisića 1897.)
3
Hajduk Stanko (Historij. roman napisao Janko Veselinović)
Hajduk Stanko (Historij. roman napisao Janko Veselinović)
4
Iz Hercegovine Pripovijetke Svet. Ćorovića. Izdanje knjižare Svet. Đorđevića. U Biogradu. Štampano u kralj.-srp.-državnoj štampariji. 1896.
Iz Hercegovine Pripovijetke Svet. Ćorovića. Izdanje knjižare Svet. Đorđevića. U Biogradu. Štampano u kralj.-srp.-državnoj štampariji. 1896.
5
Na Osvitu 1897
Na Osvitu 1897
6
Slike i pripovetke Jaše Tomića Beograd. Parna radikalna štamparija, 1897. Cijena 2 dinara.
Slike i pripovetke Jaše Tomića Beograd. Parna radikalna štamparija, 1897. Cijena 2 dinara.
7
Mala Biblioteka
Mala Biblioteka
8
Mileta Jakšić [ulomak autografa članka]
Mileta Jakšić [ulomak autografa članka]
9
Mileta Jakšić
Mileta Jakšić
10
L. K. Lazarević
L. K. Lazarević
11
Trenuci. (Danica Marković)
Trenuci. (Danica Marković)
12
Pesme Jovana Dučića
Pesme Jovana Dučića
13
Savremena srpska kritika
Savremena srpska kritika
14
Nova knjiga B. Stankovića
Nova knjiga B. Stankovića
15
Napuljske šetnje
Napuljske šetnje
16
Zvezda
Zvezda
17
Listić o feljtonu
Listić o feljtonu
18
Stevan Sremac: Pop Ćira i pop Spira
Stevan Sremac: Pop Ćira i pop Spira
19
Stevan Sremac: Pop Ćira i pop Spira
Stevan Sremac: Pop Ćira i pop Spira
20