[3.]
[3.]
8
[2.]
[2.]
9
10
Novi prilog poznavanju gornjopleistocenske ornitofaune iz šandalje kod Pule u Istri (Hrvatska, Jugoslavija)
Novi prilog poznavanju gornjopleistocenske ornitofaune iz šandalje kod Pule u Istri (Hrvatska, Jugoslavija)
13
Ornitofauna iz gornjeg pleistocena Bosne i Hercegovine
Ornitofauna iz gornjeg pleistocena Bosne i Hercegovine
14
Otis tarda Linné i Otis tetrax Linné u kvartarnim naslagama Hrvatske
Otis tarda Linné i Otis tetrax Linné u kvartarnim naslagama Hrvatske
15
16
Prilog poznavanju pleistocenskih sokolovki (Falconidae) u Hrvatskoj
Prilog poznavanju pleistocenskih sokolovki (Falconidae) u Hrvatskoj
17
Gornjopleistocenske ornitofaune iz pećina sjeverozapadne Hrvatske
Gornjopleistocenske ornitofaune iz pećina sjeverozapadne Hrvatske
18