Probrano po: Hvar (otok)
Prilog poznavanju klime otoka Hvara
Prilog poznavanju klime otoka Hvara
4
Calacerous nannoplankton from clastic sediments of the Island of Hvar
Calacerous nannoplankton from clastic sediments of the Island of Hvar
5
Veze Trogira i Hvara u XV. i XVI. stoljeću
Veze Trogira i Hvara u XV. i XVI. stoljeću
6
Uloga bratovština u svakodnevnom životu hvarske komune u ranome novom vijeku
Uloga bratovština u svakodnevnom životu hvarske komune u ranome novom vijeku
7
Hvarske mjere u osvit 16. stoljeća
Hvarske mjere u osvit 16. stoljeća
8
Grip - brod hvarskih ustanika Matija Ivanića
Grip - brod hvarskih ustanika Matija Ivanića
9
Kuće i ladanjsko-gospodarski sklopovi obitelji Ivanić od kraja XV. do kraja XVIII. stoljeća
Kuće i ladanjsko-gospodarski sklopovi obitelji Ivanić od kraja XV. do kraja XVIII. stoljeća
10
Matij Ivanić i njegova porodica
Matij Ivanić i njegova porodica
11
Jedan opis hvarskog ustanka i ličnosti Sebastiana Giustiniana u britanskoj historiografiji 1854. godine
Jedan opis hvarskog ustanka i ličnosti Sebastiana Giustiniana u britanskoj historiografiji 1854. godine
12
Stari Grad u hvarskom pučkom ustanku
Stari Grad u hvarskom pučkom ustanku
13
Arhivsko gradivo o ustanku hvarskih pučana
Arhivsko gradivo o ustanku hvarskih pučana
14
Nova otkrića o tijeku borbe i fizionomiji pučkog ustanka Matije Ivanića
Nova otkrića o tijeku borbe i fizionomiji pučkog ustanka Matije Ivanića
15